UNIVERSITETNING ASOSIY VAZIFALARI

Xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularni intelektual qobiliyalarini namoyon etishi va manaviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish

Universitet professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohoyatini va talabalar bilim saviyasini oshirish uchun horijiy davlatlarning nufuzli ilmiy-tadqiqot muassasalari va oliy ta'lim tashkilotlari bilan akademik almashinuvni yo'lga qo'yish

Universitetda Buyuk Britaniya, Germaniya va Finlyandiya kabi davlatlarning oliy ta'lim tashkilotlarni ilg'or innovatsion dasturlarini joriy etish

Professor-o'qituvchilar tomonidan umumta'lim maktab o'quvchilari uchun xorijiy tajribalarni qiyoslagan holda yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish, ularni metodik jihatdan takomillashtirish va ularni ta'lim tizimiga joriy qiladigan yuqori salohiyatli pedagog kadrlar tayyorlash

Toshkent viloyatidagi ijtimoiy homiyga muhtojlar va iqtidorli yoshlarni universitetda bepul ta'lim olishlari uchun Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda faoliyat yurutish

Oliy ta'lim-ilm-fan-ishlab chiqarish integratsiyasi asosida Toshkent viloyati ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini rivonlashtirishga qaratilgan ta'lim xizmatlari, start-up loyihalar, xalqari loyihalar, ilmiy tadqiqot faoliyati va innovatsion hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish